Dodací podmínky

  1. Náklady na odeslání, které Kupující zvolil v objednávce, nese Kupující.
  2. Prodávající dodá Zboží Kupujícímu kompletní, obvykle do 1 - 3 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého Zboží na Webových stránkách neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit.
  3. Veškeré zásilky, které Kupující přebírá, je nutné ještě v přítomnosti řidiče přepravce prohlédnout z hlediska neporušení či nerozlepení obalů, nerozříznutí originálních pásek a přelepek výrobce. V případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu a počtu dodaného Zboží. V případě zjištěného poškození Zboží či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu Zboží, které v zásilce chybí, nebo vzhledem k povaze poškození zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět přepravci s uvedením důvodu na přepravním listu.
  4. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, a to předpokladu úplného zaplacení Kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím Zboží.
  5. Ke každé objednávce je vystaven daňový doklad. Daňový doklad se všemi náležitostmi je zaslán na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce následující den po převzetí zásilky.
  6. Informace o způsobech a cenách doručení jsou uvedeny zde:
  • Kurýrska společnost - dobírka hotově při převzetí - 95 Kč